Privacyverklaring

Identiteit

Deze website is van persoonlijke aard en wordt verzorgd door de eigenaar.

Doel

De website heeft tot doel om als een verzamelplek te dienen voor nieuws, kennis, ervaringen en voorbeelden over het onderwerp konijnen.

Persoonlijke gegevens

Er vindt geen verwerking plaats van persoonlijke gegevens, tenzij er gebruik wordt gemaakt van het contactformulier. Op dat moment komt het bericht binnen in mijn mail en is de content en zijn uw gegevens, zoals ingevuld in het contactformulier, voor mij zichtbaar.

Duur van de opslag

De content die binnenkomt via het contactformulier wordt na afhandeling (bijv. beantwoording) weer verwijderd. Berichten ouder dan een jaar worden sowieso verwijderd.

Recht op inzage

Aangezien er geen directe gegevens worden opgeslagen en bekend is wat eventueel via het contactformulier verstuurd is, heeft recht op inzage hierop geen betrekking. U kunt wel aanvragen of uw bericht kan worden verwijderd. Hiervoor kunt u gebruik maken van het contactformulier, waarna uw oorspronkelijke bericht en uw verzoek beiden, zonder problemen verwijderd zullen worden. Ik heb immers geen enkel nut of gemak van het opslaan en bewaren van dergelijke gegevens.

Klachten

Uiteraard heeft u het recht om een klacht in te dienen. Het zou fijn zijn als u dat eerst bij mij doet (kan via contactformulier) of anders bij de Autoriteit Persoonsgegevens.